Silah Ruhsatı Harç Bedelleri | 2019

 

Silah harç ücretlerini her yıl sonunda  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmekte resmi gazete ile ilan edilmektedir. Her yıl belirlenen bu tutar bir önceki yılın harç bedelinin yeniden değerleme oranında arttırılması ile hesaplanmaktadır. Ruhsat almak isteyen kişiler bu bedeli vergi dairesine yada Ziraat Bankasına ödeyerek ruhsatlarını almaları mümkün olmaktadır.
Harç Nedir ?
Başka neler için harç ödenir ?  gibi genel konuların cevaplarını yazımızın sonunda bulabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.
⇒ 0212 611 11 57 – 0532 712 30 80

2019 yılı Güncel Harç Bedelleri

Silah Bulundurma Ruhsatı Harcı Vergisi                                5 Yıl         1.819,90 TL
Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Vergisi                                          5 Yıl         5.687,00 TL
Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı harcı vergisi                 5 Yıl          1.819,90 TL
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı harcı vergisi                            5 Yıl          5.687.00 TL
Yivsiz av tüfek ruhsatnamesi  harcı vergisi                           5 Yıl                44,10 TL

     ♥ Kimler Silah Ruhsatı Alabilir ♥

2018 yılı Harç Bedelleri

Bulundurma                                             5 Yıl         1.470,90 TL
Taşıma                                                       5 Yıl         4.596,50TL
Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı     5 Yıl         1.470,90 TL
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı                5 Yıl          4.596,50TL
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi                     5 Yıl                35,70 TL

2017 yılı Harç Bedelleri 

Bulundurma                                             5 Yıl         1.285,05 TL
Taşıma                                                       5 Yıl         4.014,50 TL
Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı     5 Yıl           1.285,05 TL
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı                5 Yıl          4.014,50 TL
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi                     5 Yıl                31,20 TL

 

 

Harç Nedir ?

Devlet ve ya yetkili kıldığı diğer kamu kurumlarından alınan belli hizmetin karşılığında bu hizmetlerden yararlananlar tarafından ödenen paralardır. Harçların özelliği devlet tarafından yapılan belli bir hizmetin veya sağlanan belli bir menfaatin karşılığında ödenmiş olmasıdır.

Kaç Çeşit Harç Vardır ?

Harçlar Kanununda,  harçlar dokuz grup halinde düzenlemiştir. harçların konusu harca tabi işlemler olup harç çeşidine göre değişmektedir.

A. Yargı harçları
B. Noter Harçları
C. Vergi Yargısı Harçları
D. Tapu ve Kadastro Harçları
E. Konsolosluk Harçları
F. Pasaort, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik Harçları
G. Gemi ve Liman Harçları
H. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları
İ. Trafik Harçları

Ateşli silahlara ait yıllık harç bedelleri Harçlar kanunun “H. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları” başlığında her yıl belirlenerek ilan edilmektedir.

Yivli Tüfek Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Yivli Tüfek Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Vizesi geçmemiş Avcılık Belgesi aslı ve fotokopisi,
5- Süresi geçmemiş Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Fotokopisi
6- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
7- Dilekçe,
8- Yarım kapaklı karton dosya,
9- Yivli Tüfek Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
10- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

 

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.