Döviz Bürosu Sahiplerinin Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Döviz Bürosu Sahiplerinin Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi. (aslı ile birlikte getirilecek),
5- Oda kayıt belgesi,
6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
7- Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
8- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
9- Dilekçe ve parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
10- Yarım kapaklı karton dosya,
11- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
12- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80

Silah Taşıma Ruhsatı

21 yaşını doldurmuş, sabıkası olmayan veya tek bir sabıkası olup ve cezası 1 yılı aşmamış olan
Türk vatandaşları aşağıdaki şartlardan birini taşımaları halinde silah taşıma ruhsatı alabilirler.

– Kuyumcular ve Sarraflar,
– Altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılar
– İnşaat, yapı, büyük onarım işleriyle bizzat ve fiilen uğraşan müteahhitler
– Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran,
– Avukatlar,
– Akaryakıt istasyon ortakları,
– Noterler,
– Döviz bürosu sahipleri,
– Açık denizlerde seferlere çıkan kaptanlar,
– Pilotlar
– Göreve bağlı olarak sürekli ya da şeref basın kartı sahibi olan basın mensupları
– Büyük sürü sahipleri,
– Büyük arazi sahipleri,
– Muhtarlar,
– İl genel Meclis Üyeleri,
– 100 arı kovanı olanlar,
– Belediye başkanları,
– Milletvekilleri,
– Bakanlar Kurulu Üyeleri,
– Yıllık satış tutarı (cirosu) 2019 yılı için 2018 yılında 14.600.000 tl olan Limited şirket ortakları, Anonim şirket Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları
– Yıllık vergi tutarına göre silah ruhsatı almak için 2018 yılı kurumlar vergisi 283.000 tl ve gelir vergisi 141.000 tl olan gerçek ve tüzel kişiler.

Silah Taşıma ruhsatı nasıl alınır, fiyatı ne kadardır, kaç günde çıkar, gerekli belgeler nelerdir, başvurusu, silah taşıma ruhsatını herkes alabilir mi, kimler alamaz, nereye nasıl başvurulur, Silah Taşıma ruhsatı yenileme, kanunu, kuralları gibi konularda detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

Şimdilik İstanbul ve çevre illerinde Silah Taşıma Ruhsatı Dosya Takip İşlemleri hizmeti veriyoruz.

Not : Yabancı Ülke vatandaşları sadece can güvenliğinden taşıma ruhsatına müracaat edebilirler ve ülkeler arası karşılıklı mütekabiliyet esası aranır.


Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır