2020 Silah Ruhsatı Harç Vergi Bedelleri

Silah harç ücretlerini her yıl sonunda  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmekte resmi gazete ile ilan edilmektedir. Her yıl belirlenen bu tutar bir önceki yılın harç bedelinin yeniden değerleme oranında arttırılması ile hesaplanmaktadır. Ruhsat almak isteyen kişiler bu bedeli vergi dairesine yada Ziraat Bankasına ödeyerek ruhsatlarını almaları mümkün olmaktadır.
Harç Nedir ?
Başka neler için harç ödenir ?  gibi genel konuların cevaplarını yazımızın sonunda bulabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.
⇒ 0212 611 11 57 – 0532 712 30 80

2020 yılı Güncel Harç Bedelleri

Silah Bulundurma Ruhsatı Harcı Vergisi                                5 Yıl         2,230,08 TL
Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Vergisi                                          5 Yıl         6,971,00 TL
Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı harcı vergisi                 5 Yıl          2,230,08 TL
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı harcı vergisi                            5 Yıl          6,971,00 TL
Yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi  harcı vergisi                           5 Yıl                54,00 TL

     ♥ Kimler Silah Ruhsatı Alabilir ♥

2019 yılı  Harç Bedelleri

Bulundurma                                            5 Yıl         1.819,90 TL
Taşıma                                                     5 Yıl         5.687,00 TL
Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı      5 Yıl          1.819,90 TL
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı                5 Yıl          5.687.00 TL
Yivsiz av tüfek ruhsatnamesi                5 Yıl                44,10 TL

2018 yılı Harç Bedelleri

Bulundurma                                             5 Yıl         1.470,90 TL
Taşıma                                                       5 Yıl         4.596,50TL
Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı     5 Yıl         1.470,90 TL
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı                5 Yıl          4.596,50TL
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi                     5 Yıl                35,70 TL

2017 yılı Harç Bedelleri 

Bulundurma                                             5 Yıl         1.285,05 TL
Taşıma                                                       5 Yıl         4.014,50 TL
Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı     5 Yıl           1.285,05 TL
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı                5 Yıl          4.014,50 TL
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi                     5 Yıl                31,20 TL

 

 

Harç Nedir ?

Devlet ve ya yetkili kıldığı diğer kamu kurumlarından alınan belli hizmetin karşılığında bu hizmetlerden yararlananlar tarafından ödenen paralardır. Harçların özelliği devlet tarafından yapılan belli bir hizmetin veya sağlanan belli bir menfaatin karşılığında ödenmiş olmasıdır.

Kaç Çeşit Harç Vardır ?

Harçlar Kanununda,  harçlar dokuz grup halinde düzenlemiştir. harçların konusu harca tabi işlemler olup harç çeşidine göre değişmektedir.

A. Yargı harçları
B. Noter Harçları
C. Vergi Yargısı Harçları
D. Tapu ve Kadastro Harçları
E. Konsolosluk Harçları
F. Pasaort, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik Harçları
G. Gemi ve Liman Harçları
H. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları
İ. Trafik Harçları

Ateşli silahlara ait yıllık harç bedelleri Harçlar kanunun “H. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları” başlığında her yıl belirlenerek ilan edilmektedir.

Can Güvenliği Sebebiyle Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Bilindiği üzere 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7. maddesine göre ateşli silahları ancak bazı kamu görevlileri (Cumhurbaşkanı,Bakan, Vali, Kaymakam, Savcı,Hakim, Emniyet ve MİT mensupları v.b.) ve bazı meslek gruplarına (Kuyumcu, Müteahhit, Akaryakıt İstasyonu Sahipleri, Belli bir cironun üzerinde iş yapan şirket yetkilileri v.b.) silah taşıma ruhsatı almasında kolaylıklar sağlamış ve ruhsatlı silahını taşımasına izin verilmiştir.

Belirtilen durumların dışında can güvenlikleri ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan vatandaşlarımıza da taşıma silah ruhsatı verilebilmektedir.Bu amaçla ruhsat verilmesi işlemleri önemi ve özelliği nedeniyle; 1980 yılından sonra konuya ilişkin çıkarılmış tüm yönetmeliklerde, ayrı bir madde halinde (7/a maddesinde) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde başvuruda bulunan kişilerin can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı konusunda ruhsat vermeye yetkili makama geniş bir takdir yetkisi tanınmış, bu bağlamda ruhsat verme işlemleri kolaylaştırılmıştır. Bu kişiler için belli bir işi yapma/meslek sahibi olma koşulu aranmamaktadır.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.
⇒  0212 611 11 57         ⇒  0532 712 30 80

a)Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
5- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir)
6- Valilikten havaleli dilekçe,
7- Yarım kapaklı karton dosya,
8- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)

b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir),
5- Miras Belgesi,
6- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
7- Dilekçe,
8- Yarım kapaklı karton dosya,
9- Varsa, diğer mirasçılardan feragatname belgesi(mirasçıların arasında 18 yaşından küçükler varsa, çocuk mallarının korunması ile ilgili olarak, intikal eden bahse konu silah için ruhsat çıkartılmasına/satışına izin verildiğine dair aile mahkemesinden karar ilamı)
10- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.
5- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
6- Dilekçe
7- Yarım kapaklı karton dosya,
8- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
9- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57                   ⇒0532 712 30 80

Bir ülkenin Fahri Temsilciliğini yapan Türk vatandaşlarının Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri için gerekli evraklar

Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Dışişleri Bakanlığının görev ile ilgili resmi yazısı,
5- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
6- Dilekçe,
7- Yarım kapaklı karton dosya,
8- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
9- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80

Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıran Kişilerin Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri,

( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
5- Oda kayıt belgesi,
6- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
7- Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Şahıs müracaat ettiği tarihte/ayda en az 50 işçi ve günlerini tam yatırmış olması gerektiği, ayrıca şahsın müracaat ettiği tarihten itibaren geriye dönük olarak, 1 yıl içinde en az 18.000 gün prim sayısı yatırmış olacaktır),
8- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
9- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
10- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ayrıca, işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahları taşımak üzere bu işyerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetler için;

İş sahibinin yazılı müracaatı,
Yukarıda belirtilen işyeri sahibinden istenen belgeler(m bendi için),
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80

Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Satış Yapanların Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri için Gerekli Evraklar

Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Yapılan işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
5- Bayilik sözleşme aslı ve fotokopisi ile bu sözleşmeye ait yeni tarihli üst yazı,
6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
7- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
8- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
9- Dilekçe,
10- Yarım kapaklı karton dosya,
11- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
12- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.
13- Oda Kayıt Belgesi,

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80

Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri için Gerekli Evraklar

Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
1-Nüfus Cüzdanı,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4-Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
5-Tasdikli Bayilik Sözleşmesi fotokopisi,
6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
7- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
8-Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
9-Dilekçe,
10-Yarım kapaklı karton dosya,
11-Oda Kayıt Belgesi,
12- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
13- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80

Müteahhit Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Ülkemizde isteyen herkes silah taşıma ruhsatı alamamaktadır. Silah taşıma ruhsatı almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar ile silah taşıma ruhsatı almak zorlaştırılmış isteyen herkesin silah taşıma ruhsatı almasının önüne geçilmiştir.

Kimlerin silah taşıma ruhsatını alabilecekleri Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da sayılmıştır. Bu kanunda belirli meslek grupları ise özel olarak değerlendirilmiştir. Müteahhit mesleğide işin ekonomik yönü nedeniyle bu kanunda özel olarak değerlendirilmiş meslek mensubu olarak müteahhitler silah taşıma ruhsatı alabilecek meslekler arasında sayılmıştır.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.
⇒  0212 611 11 57         ⇒  0532 712 30 80

Müteahhit Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Yapılan işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
5- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
6- Oda kayıt belgesi,
7- İş Deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi(İskan tarihi bir yılı geçmeyecek),
8- Dilekçe,
9- Yarım kapaklı karton dosya,
10- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
11- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
12- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Müteahhit Kimdir?

Yüklenici veya Üstenci sözleşme ile yüklenilen işi veya projeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı tahahhüt eden özel veya tüzel kişiye verilen addır. Ancak müteahhit kavramı daha çok inşaatı yapan özel veya tüzel kişilerle özdeşleştirilmektedir.

İş Bitirme Belgesi Nedir?

İnşaat sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda bitirilen işlerden sonra alınan belgeye denir. Diğer adıyla iş deneyim belgesi denilmektedir.

İş Bitirme Belgesi Nasıl Alınır?

İş sahibi eğer gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi ise ve yapılan iş belediye sınırları içerisinde bulunuyorsa iş bitirme belgesi, bağlı bulunan belediye tarafından düzenlenmektedir. Aynı tüzel kişiler işini belediye dışında bir alanda bitirmişse iş bitirme belgesi bağlı bulunulan alanın düzenlemesini Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne yaptırır.

Silah Taşıma Ruhsatı için nereye başvurmalıyım?

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80

Hayvancılık ( Büyük Sürü Sahipleri) üzerinden Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
5- Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,
6- Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
7- Bu bentle ilgili olarak,11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanır,
8- Dilekçe,
9- Yarım kapaklı karton dosya,
10- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
11- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
12- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80

Eski Eser ve Anıtların Korunmasıyla Görevli Kişilerin Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

25/04/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Kişi/Kurumun yazılı müracaatı,
5- Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
6- Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
7- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
8- Dilekçe,
9- Yarım kapaklı karton dosya,
10- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
11- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80

Atış Poligonu Sahipleri Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
5- İşletme ruhsat fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek)
6- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı
7- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
8- Dilekçe,
9- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
10- Oda kayıt belgesi,
11- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
12- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ayrıca, demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşıma şartıyla atış Poligonlarını korumakla görevli bekçilerden;

İşverenin yazılı müracaatı,
İşverenden istenen yukarıdaki(n bendi için) belgeler,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80