Yıllık Satış Tutarı (Cirosu) veya Yıllık Vergi Tutarı üzerinden Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Kimlerin silah taşıma ruhsatını alabilecekleri  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da sayılmıştır. Bu kanun bazı meslek gruplarını özel olarak değerlendirmiştir. Bu kanunda sayılmadığı halde  yıllık satış tutarı (ciro) veya yıllık vergi tutarı belli bir meblağın üzerine çıkan gerçek kişi tacirler ve tüzel kişiliklere de ayrıca silah taşıma ruhsatı alabilmesine müsaade edilmiştir.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.
⇒ 0212 611 11 57         ⇒0532 712 30 80

Ciro Nedir?

Bir ticaret terimidir ve senet, poliçe gibi yazılı kıymetli evrakın mülkiyet değiştirmesinde kullanılmaktadır. İtalyanca “giro” kelimesinden gelen ciro aynı zamanda; bir işletmenin belli bir süre içerisinde elde ettiği net olmayan kar oranı anlamına gelmektedir. Bizi ikinci tanım ilgilendirmektedir. Belli bir süreden kastedilen silah ruhsatı için 1(bir) yıldır.

2019 Yılı Yıllık Satış Tutarı (Ciro) ve Yıllık Vergi Tutarı Ne kadar olmalı

01.01.2019 tarihinden itibaren 2018 yılı itibariyle Yıllık Satış Tutarı (ciro) 14.600.000 TL, Yıllık Kurumlar Vergisi 283.000 TL ve Yıllık Gelir Vergisi 141.000 TL ve daha fazlası ödeyen gerçek ve tüzel kişiler silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir..

Kimler Ciro Üzerinden Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına silah taşıma ruhsatı ruhsatı verilebilir.

Ciro Üzerinden Silah Taşıma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- İlgili Vergi Dairesinin Üst Yazısında gerçek veya tüzel kişilerin halen mükellefiyet kaydı ile 2018 yılı sonu itibariyle, net satış tutarının/cirosunun 14.600.000 TL(ondörtmilyonaltıyüzbin) veya Yıllık Kurumlar Vergisinin 283,000 TL.(ikiyüzseksenüçbin) veya Yıllık Gelir Vergisinin 141,000 TL.(yüzkırkbirbin) olduğunu gösterir vergi dairesinin Müdür veya Müdür Yrd. imzalı yazısı ile Vergi Levhası Fotokopisi(Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavirin yazısı),
5- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
6- Oda kayıt belgesi,
7- Dilekçe,
8- Yarım kapaklı karton dosya,
9- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
10- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
11- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ciro Üzerinden Silah Taşıma Ruhsatı İçin Nereye Başvurmalıyım?

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80