Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıran Kişilerin Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri,

( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
5- Oda kayıt belgesi,
6- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
7- Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Şahıs müracaat ettiği tarihte/ayda en az 50 işçi ve günlerini tam yatırmış olması gerektiği, ayrıca şahsın müracaat ettiği tarihten itibaren geriye dönük olarak, 1 yıl içinde en az 18.000 gün prim sayısı yatırmış olacaktır),
8- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
9- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
10- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ayrıca, işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahları taşımak üzere bu işyerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetler için;

İş sahibinin yazılı müracaatı,
Yukarıda belirtilen işyeri sahibinden istenen belgeler(m bendi için),
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80