Müteahhit Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Ülkemizde isteyen herkes silah taşıma ruhsatı alamamaktadır. Silah taşıma ruhsatı almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar ile silah taşıma ruhsatı almak zorlaştırılmış isteyen herkesin silah taşıma ruhsatı almasının önüne geçilmiştir.

Kimlerin silah taşıma ruhsatını alabilecekleri Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da sayılmıştır. Bu kanunda belirli meslek grupları ise özel olarak değerlendirilmiştir. Müteahhit mesleğide işin ekonomik yönü nedeniyle bu kanunda özel olarak değerlendirilmiş meslek mensubu olarak müteahhitler silah taşıma ruhsatı alabilecek meslekler arasında sayılmıştır.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.
⇒  0212 611 11 57         ⇒  0532 712 30 80

Müteahhit Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Yapılan işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
5- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
6- Oda kayıt belgesi,
7- İş Deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi(İskan tarihi bir yılı geçmeyecek),
8- Dilekçe,
9- Yarım kapaklı karton dosya,
10- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
11- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
12- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Müteahhit Kimdir?

Yüklenici veya Üstenci sözleşme ile yüklenilen işi veya projeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı tahahhüt eden özel veya tüzel kişiye verilen addır. Ancak müteahhit kavramı daha çok inşaatı yapan özel veya tüzel kişilerle özdeşleştirilmektedir.

İş Bitirme Belgesi Nedir?

İnşaat sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda bitirilen işlerden sonra alınan belgeye denir. Diğer adıyla iş deneyim belgesi denilmektedir.

İş Bitirme Belgesi Nasıl Alınır?

İş sahibi eğer gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi ise ve yapılan iş belediye sınırları içerisinde bulunuyorsa iş bitirme belgesi, bağlı bulunan belediye tarafından düzenlenmektedir. Aynı tüzel kişiler işini belediye dışında bir alanda bitirmişse iş bitirme belgesi bağlı bulunulan alanın düzenlemesini Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne yaptırır.

Silah Taşıma Ruhsatı için nereye başvurmalıyım?

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57

⇒0532 712 30 80