Can Güvenliği Sebebiyle Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Bilindiği üzere 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7. maddesine göre ateşli silahları ancak bazı kamu görevlileri (Cumhurbaşkanı,Bakan, Vali, Kaymakam, Savcı,Hakim, Emniyet ve MİT mensupları v.b.) ve bazı meslek gruplarına (Kuyumcu, Müteahhit, Akaryakıt İstasyonu Sahipleri, Belli bir cironun üzerinde iş yapan şirket yetkilileri v.b.) silah taşıma ruhsatı almasında kolaylıklar sağlamış ve ruhsatlı silahını taşımasına izin verilmiştir.

Belirtilen durumların dışında can güvenlikleri ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan vatandaşlarımıza da taşıma silah ruhsatı verilebilmektedir.Bu amaçla ruhsat verilmesi işlemleri önemi ve özelliği nedeniyle; 1980 yılından sonra konuya ilişkin çıkarılmış tüm yönetmeliklerde, ayrı bir madde halinde (7/a maddesinde) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde başvuruda bulunan kişilerin can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı konusunda ruhsat vermeye yetkili makama geniş bir takdir yetkisi tanınmış, bu bağlamda ruhsat verme işlemleri kolaylaştırılmıştır. Bu kişiler için belli bir işi yapma/meslek sahibi olma koşulu aranmamaktadır.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.
⇒  0212 611 11 57         ⇒  0532 712 30 80

a)Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
5- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir)
6- Valilikten havaleli dilekçe,
7- Yarım kapaklı karton dosya,
8- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)

b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir),
5- Miras Belgesi,
6- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
7- Dilekçe,
8- Yarım kapaklı karton dosya,
9- Varsa, diğer mirasçılardan feragatname belgesi(mirasçıların arasında 18 yaşından küçükler varsa, çocuk mallarının korunması ile ilgili olarak, intikal eden bahse konu silah için ruhsat çıkartılmasına/satışına izin verildiğine dair aile mahkemesinden karar ilamı)
10- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.
5- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
6- Dilekçe
7- Yarım kapaklı karton dosya,
8- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
9- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.

Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.

Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerinde konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlık ve Dosya Takip Hizmeti için arayabilirsiniz.

⇒ 0212 611 11 57                   ⇒0532 712 30 80